Ga naar de inhoud

Huisregels

Bijlage 7: Huisregels Roze Zaterdag Groningen 2024
Met het betreden van het evenemententerrein gaat de bezoeker akkoord met onderstaande huisregels. De organisatie behoudt zich het recht om deze huisregels te herzien. Overtreding van de huisregels kan leiden tot ontzegging van toegang tot het evenemententerrein zonder restitutie.

1.1 Eigen risico en aansprakelijkheid
De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het betreden
van het evenemententerrein of het bijwonen van het evenement, zoals bijvoorbeeld gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

1.2 Minimumleeftijd
Het zelfstandig bezoeken van het evenement is toegestaan vanaf minimaal 16 jaar. Personen jonger dan 16 jaar dienen begeleid te worden door een volwassene.

1.3 Legitimatieplicht
Gedurende het gehele evenement geldt op het volledige evenemententerrein een
legitimatieplicht. Geldige legitimatiebewijzen zijn rijbewijs, paspoort en identiteitskaart.

1.4 Alcohol en roken
Het is voor bezoekers jonger dan 18 jaar niet toegestaan om alcohol en/of tabak te kopen en/of te consumeren. Daarnaast is het voor bezoekers niet toegestaan alcohol en/of tabak te verstrekken dan wel door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Op verzoek van (bar)personeel, beveiliging of andere bevoegden dient een identiteitsbewijs getoond te worden. Roken is enkel toegestaan in de open lucht. In (tijdelijke) gebouwen, constructies, tenten en/of onder overkappingen mag niet worden gerookt.

1.5 Fotografie, video- en audio-opnames
Zonder nadrukkelijke toestemming van de organisatie is het niet toegestaan foto-, videoen/ of geluidsopnames te maken op het evenemententerrein. Compactcamera’s zonder afneembare lens worden toegelaten. Voor fototoestellen met verwisselbare lenzen of spiegelreflexcamera’s is toestemming van de organisatie nodig. Het gebruik van selfiesticks en GoPro’s (of vergelijkbaar) is verboden. Tijdens het evenement kunnen door de organisatie foto- en video-opnames worden gemaakt die voor promotionele doeleinden kunnen worden ingezet zonder dat hier enige vorm van compensatie tegenover staat.

1.6 Cameratoezicht
Op en rondom het evenemententerrein kan cameratoezicht aanwezig zijn, ter bevordering van de veiligheid van bezoekers en personeel.

2.1 Gedrag
De organisatie vindt het belangrijk dat het evenement een veilige en prettige plaats is voor alle bezoekers. Discriminatie, intimidatie, vernieling, uitlokking, agressie en het veroorzaken van overlast of geweld in welke vorm van ook wordt niet getolereerd en kan leiden tot verwijdering van het evenemententerrein zonder restitutie en/of overdracht aan de politie tot gevolg hebben. Crowdsurfen, vernieling, graffiti, open vuur en het beklimmen van (tijdelijke) constructies is verboden.

2.2 Handel
Het is niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie commerciële activiteiten te verrichten, dan wel goederen te verhandelen, te flyeren en/of monsters uit te delen op het evenemententerrein. In openbaar gebied zijn deze activiteiten zonder vergunning bij wet verboden.

2.3 Toegangscontrole en visitatie
Bij betreden van het evenemententerrein kunnen persoonlijke eigendommen worden onderzocht op verboden voorwerpen. Ook controleert de organisatie (beveiliging) door middel van oppervlakkige aanraking van kleding, zakken, tassen en schoenen de bezoeker op verboden voorwerpen. Bij weigering van (een van de) bovenstaande controles kan de bezoeker de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd.

2.4 Verboden voorwerpen
Indien er niet toegestane voorwerpen bij de bezoeker worden aangetroffen dient deze de voorwerpen zelf buiten het evenemententerrein op te slaan, of er afstand van te doen op de daarvoor aangewezen locatie (inbeslagname). Er is geen inbewaringname waar voorwerpen tijdelijk kunnen worden opgeslagen. Bij aantreffen van wettelijk verboden voorwerpen zal de politie worden geïnformeerd. In beslag genomen of weggegooide voorwerpen worden niet aan de bezoeker teruggegeven.

2.4.1 Het is niet toegestaan om onderstaande voorwerpen mee te nemen:
Drank (m.u.v. water in plastic flessen van max. 0,5l), drugs en overige geestverruimende middelen, (lach)gaspatronen, gasflessen, glas (uitgezonderd parfum en noodzakelijke medicatie in originele glazen verpakking tot maximaal 50ml), spuitbussen (m.u.v. zonnebrandcrème, deo’s en parfum), navullingen voor e-sigaretten, voetbalshirts, club gerelateerde uitingen, provocerende of gezicht bedekkende kleding, spandoeken, kartonnen/papieren borden met opschrift (tot een maximaal formaat van A4 is toegestaan), vlaggen of vlaggenstokken dikker dan 2cm en langer dan 1.5 meter, paraplu’s/parasols.

Selfiesticks, laptops, tablets, camera’s, film-, geluids- of andere opnameapparatuur en Go-Pro’s of vergelijkbaar (enkel compact camera’s zonder afneembare lens worden toegelaten), laptops, notebooks en tablets. Wapens, kettingen (m.u.v. kettingen aan broeken en sieraden) of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt of de orde kunnen verstoren. Glow sticks, portofoons, laserpennen en ander licht met gebundelde straal, giftige, brandbare of explosieve materialen, vuurwerk, fakkels, flares. (Huis)dieren, wandelstokken (m.u.v. medische krukken), skates, fietsen, steps, skateboard, naalden. Onbemande luchtvaartuigen (z.g. UAV of Drones) en overige gevaarlijke voorwerpen.

2.4.2 Onderstaande voorwerpen zijn wel toegestaan:
Battery packs of powerbank voor het opladen van mobiele telefoons. Verrekijkers, zonnebandcrème, handventilator op batterijen, kolfapparaat, babyvoeding, etenswaren. Op vertoon van een medicijnpaspoort: zware medicijnen, eten en vloeistoffen die noodzakelijk zijn vanwege een allergie of ziekte. De organisatie behoudt zich het recht bepaalde zaken, die naar oordeel van de organisator een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en/of openbare orde, te weigeren.

Sponsor worden

Vrijwilliger worden?

Roze Zaterdag Groningen is altijd op zoek naar extra handen die ons komen helpen in aanloop van en op 22 juni zelf.